Şirket Profili

Teknolojik alanda yapılan atılımın mutlaka insana yapılacak yatırım ile bütünleşmesi gerektiğine inanan BERKON, bu alanda da çalışmalarına hız vermiştir. İnsan kaynakları çalışmaları kapsamında temelde firma içinde oluşan küçük görev gruplarının mevcut sistemlerini verimlilik yönünden daima daha ileri noktalara kendiliğinden taşımalarını sağlayacak bir düşünce ve uygulama yapısının firma içinde tesis edilerek çalışanların tümüyle sisteme sahip çıkması olarak adlandırılabilen bir sonuca ulaşılması hedef olarak belirlenmiştir

Bugün seçkin personele sahip olan BERKON Topluluğu, firma hedeflerine uygun olarak bölüm-kısım ve kişi hedefleri kapsamında icraatlarını yürütmekte, geri besleme sistemiyle yapılan tüm planlamaların ve icraatların kontrolünü sağlayabilmekte ve sisteme gereken yön verilebilmektedir.

Mevcut modern, teknolojik olanaklarını, üstün beceri, bilgi ve tecrübeye sahip uzman çalışan kadrolarıyla birleştiren BERKON, dünya standartlarındaki üretimiyle Alüminyum Sanayindeki üstünlüğünü geçmişte olduğu gibi bugün de muhafaza etmekte, yarınlarda insana yapabileceği yeni hizmetlerin heyecanıyla gelecekteki hedeflerine doğru kararlılıkla ve güvenle koşmaktadır.

Herşey geleceğe umutla bakabilmek için...


Ana Sayfa AramaSite Haritası